ที่มาของรถแทรกเตอร์

เครื่องจักรอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์การทำงานด้านเกษตรมาอย่างยาวนาน

รถแทรกเตอร์ หรือในภาษาอังกฤษเขียนว่า Tractor เป็นยานพาหนะด้านวิศวกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อแรงฉุดลากโดยเฉพาะ (Torque/ทอร์ก) โดยรถชนิดนี้จะถูกออกแบบให้มีความเร็วต่ำแต่ในขณะเดียวกันก็มีแรงฉุดที่สูง จุดประสงค์เพื่อใช้ในการลากรถลากหรือใช้เป็นเครื่องยนต์ทางการเกษตร

คำว่า “แทรกเตอร์” มาจาภาษาละตินที่แสดงถึงความเป็นผู้กระทำ (Trahere หมายถึง การดึง) การใช้คำว่าแทรกเตอร์ได้ถูกบันทึกไว้เป็นครั้งแรก โดยถูกให้ความหมายว่า เครื่องยนต์หรือยานพาหนะสำหรับลากเกวียนหรือคันไถ ซึ่งถูกเปลี่ยนมาจากคำว่า “เครื่องยนต์หัวลาก” (Traction engine) ที่ถูกใช้เรียกในปี ค.ศ. 1859

เริ่มแรกเดิมทีรถแทรกเตอร์ถูกใช้ในงานไร่นา ฟาร์มเพื่อช่วยในงานเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการไถนา ไถพรวนดินสำหรับเตรียมแปลงเพาะปลูก ใช้ลากรถลากในการเก็บเกี่ยวผลผลิต แต่ปัจจุบันได้มีการประยุกต์รถแทรกเตอร์เพื่อใช้ในงานอื่นๆ นอกเหนือจากงานฉุดลากเพียงอย่างเดียว


ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้รถแทรกเตอร์สามารถใช้งานอื่นๆ ได้หลายอย่าง เช่น 

  • การติดใบมีดดันดินหน้าหน้ารถ เพื่อใช้ในการดันดิน ปรับผิวหน้าดิน ทั้งทางด้านการเกษตรและด้านการก่อสร้าง
  • การติดผานพรวนเพื่อใช้ในการพรวนดินให้ร่วนซุย เติมอากาศให้ดิน ช่วยกลับวัชพืช ก่อนการว่านเมล็ดเพื่อทำการเพาะปลูกพืชต่างๆ (งานพรวนดินจะกระทำหนังจากงานไถเสร็จสิ้นแล้ว)
  • การติดผานบุกเบิก ใช้สำหรับงานไถ ยกร่อง สำหรับดินที่ยังไม่มีการถูกพรวน เป็นหน้าดินเดิม ดินยังแข็ง ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนการพรวนดินต่อไป
  • การติดเครื่องมือสำหรับตัดหญ้า แทรกเตอร์ในปัจจุบันมีเพลา PTO ที่ช่วยให้รถแทรกเตอร์ปฏิบัติงานได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้น หนึ่งในนั้นคือเครื่องมืดสำหรับตัดหญ้าบริเวณท้ายรถ
  • การติดตั้งหัวคีบสำหรับงานหยิบจับต่างๆ ชุดหัวคีบจะมีลักษณะยื่นออกมาทางส่วนด้านหน้าของรถแทรกเตอร์ หลักๆ จะใช้ในการคีบท่อนไม้ เช่น คีบท่อนไม้ยางพารา เป็นต้น

ภาพตัวอย่างของรถแทรกเตอร์ที่ถูกติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ

รถแทรกเตอร์ที่ถูกติดตั้งใบมีดดันดินด้านหน้ารถ
รถแทรกเตอร์ที่ติดตั้งผานบุกเบิก
รถแทรกเตอร์ที่ติดตั้งผานพรวน
รถแทรกเตอร์ที่ติดตั้งชุดหัวคีบ

ถ้าคุณต้องการรถแทรกเตอร์ ปรึกษาเราสิ

บจก.จันทบุรี เอส.เค.เซ็นเตอร์ ผู้แทนจำหน่ายรถขุดยันม่าร์ รถแทรกเตอร์ยันม่าร์ อย่างเป็นทางการ

โทรศัพท์ : 039-341625, 039-341749, 099-1796333 (ยันม่าร์จันทบุรี)
099-2213111 (ยันม่าร์ระยอง)
061-8762226 (ยันม่าร์ชลบุรี)

LINE : @vpd1089y

Facebook : จันทบุรี เอส.เค. เซ็นเตอร์ จำกัด

เว็บไซต์ : www.yanmarchan.com