คู่มือใช้งาน Quick Coupler ฉบับย่อของรถขุดยันม่าร์

By admin

คู่มือใช้งาน Quick Coupler ซึ่งเป็นชุดข้อต่อแบบสวมเร็วที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวรถขุดยันม่าร์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานรถขุดยันม่าร์ สามารถถอด เปลี่ยนบุ้งกี๋ หรือเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว