ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง ประจำศูนย์ยันม่าร์จันทบุรี

  • ผู้จัดการฝ่ายเซอร์วิส  จำนวน 1 อัตรา

  • เสมียนหน้าร้าน  จำนวน 1 อัตรา

  • พนักงานขับรถ 10 ล้อ  จำนวน 1 อัตรา

 

ตำแหน่ง ประจำศูนย์ยันม่าร์ชลบุรี

  • ผู้จัดการฝ่ายขาย  จำนวน 1 อัตรา

  • บัญชี – การเงิน  จำนวน 1 อัตรา

 

ตำแหน่ง ประจำศูนย์ยันม่าร์ระยอง

  • ช่างเซอร์วิส  จำนวน หลายอัตรา

 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยงแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **