ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง

  • พนักงานขับรถใหญ่ จำนวน 1 อัตรา
  • ช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 1 อัตรา

  • แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยงแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

ไม่พบฟิลด์ใดๆ