เปิดตัวแล้ว รถขุดยันม่าร์ 3 รุ่นใหม่ ปี 2021

By admin

เปิดตัวแล้ว รถขุดยันม่าร์ 3 รุ่นใหม่ ปี 2021 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 โดยทางยันม่าร์ เอส.พี. ได้ประกาศเพิ่มรุ่นของรถขุดยันม่าร์อีก 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น ViO23 หลังคาบังแดด (หนัก 2.3 ตัน), รุ่น ViO50 ตู้แอร์ (หนัก 5.0 ตัน) และ รุ่น ViO50 หลังคาบังแดด (หนัก 4.8 ตัน)